Huize Kattebeek

Korte voorstelling

Huize Kattebeek is een tehuis voor 35 volwassen mannen en vrouwen met een lichte tot matige verstandelijke beperking en een eventuele bijkomende fysische, psychische of psychosociale problematiek.

 • Afdeling tehuis werkenden: 31 personen
 • Afdeling tehuis niet-werkenden: 4 personen.

Iedere bewoner heeft zijn dagbesteding hetzij tewerkstelling in een beschutte werkplaats, hetzij deelname aan de interne of een externe dagbesteding. De bewoner moet beschikken over een goedkeuringsattest van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap voor verblijf in een tehuis werkenden / tehuis niet-werkenden. Doorstroming naar een meer zelfstandige woonvorm is mogelijk.

Kerntaken en visie

We bieden ondersteuning op het vlak van de belangrijkste levensdomeinen van de bewoner. Deze domeinen zijn:

 • Het aanbieden van woonaccommodatie.
 • Het helpen organiseren van het dagelijkse leven van de bewoner: werken, dagbesteding, ontspanning, vrije tijd, communicatie en mobiliteit.
 • Het ondersteunen bij het:
  psychosociaal welzijn: dit omvat begeleiding op het vlak van sociale vaardigheden, relatievorming, psychisch en sociaal welbevinden, gedrag, autonomie en zelfbepaling.
  fysisch welzijn: dit omvat lichaamsverzorging en hygiëne, toezicht bij medicatie-inname, begeleiden van doktersconsultatie en ziekenhuisopname.
 • Logistieke dienstverlening: vervoer, maaltijden, poetsen, was en strijk.
 • Het aanbieden van een continue aanwezigheid van personeel.

De begeleiding wordt individueel bepaald, afhankelijk van de hulpvraag of nood aan ondersteuning van de bewoner. Uitgangspunten hierbij zijn:

 • Gelijkwaardigheid: samen met de bewoner (en niet in zijn plaats) doelen stellen en verwezenlijken.
 • Emancipatie: met de bewoner werken naar inzicht en bewustwording, hem zelf vorm en inhoud laten geven aan zijn leven door hem zelf keuzes te laten maken en beslissingen te nemen.

Er wordt naar een juist evenwicht gestreefd tussen zelfstandigheid en ondersteuning en dit steeds met inbreng en betrokkenheid van de bewoner, om zo te komen tot een vraaggestuurde ondersteuning en zorg op maat.

Via onze leefgroepen willen we een antwoord bieden op de grotere zorgvraag van onze ouderwordende bewoners enerzijds en anderzijds een groep bewoners verder stimuleren in een zelfstandiger functioneren binnen de voorziening.

Personeel

De directie staat in voor de algemene werking en leiding van het tehuis.
De sociale dienst zorgt voor de contacten met familie, beschutte werkplaats en andere hulpverleningsdiensten.
contactpijl Contact gegevens
De ortho-agoog coördineert de zorg en ondersteunt de begeleiding.
De begeleiders staan in voor de dagelijkse begeleiding en zorg van de bewoners.
De administratieve dienst staat in voor de boekhouding, bewoners- en personeelsadministratie.
Het logistiek personeel zorgt voor het onderhoud, de was en strijk, en de maaltijden.

Samenwerkingsverbanden

Gezien de zeer uiteenlopende individuele ondersteuningsvragen van de bewoners worden er met heel wat mensen en diensten samengewerkt., o.a.:

 • De werksituatie
 • Externe dagbesteding
 • Externe medische en paramedische diensten
 • Vormings- en vrijetijdsorganisaties
 • CAW, CGG en poli-klinische teams.

Accommodatie

Iedere bewoner beschikt over een eigen kamer met lavabo en ingebouwde kasten. Elke kamer is voorzien van een telefoonaansluiting.

De bewoner zorgt zelf voor de aankleding van de kamer: T.V.-aansluiting, een eigen koelkast, muziekinstallatie en koffiezet is mogelijk.

Het gelijkvloers en het verdiep hebben een aangepaste sanitaire installatie. De maaltijden worden gezamenlijk gebruikt in de centrale eetruimte.