Met veel verdriet melden wij het overlijden van Wilfried Lippens