Wie zijn we? 

  1. vzw Veilige Thuis is een kleinschalige vergunde
    zorgaanbieder in Deinze.

    Wij bieden intensieve woonondersteuning, dagondersteuning, mobiele en ambulante ondersteuning en RTH (Rechtstreeks Toegankelijke Hulp) aan volwassen personen met een (vermoeden van een) handicap.

Doorheen de jaren

Doorheen de jaren werd de erkenning verhoogd naar Tehuis Werkenden voor 35 personen. Later werd deze erkenning omgezet naar een erkenning voor 31 Tehuis Werkenden en 4 Tehuis niet-werkenden. Het aantal cliënten die niet meer terecht konden in de beschutte werkplaats groeide met de jaren.

Om die cliënten een zinvolle dagbesteding aan te bieden, werd er een interne dagbesteding, later De Haven, uitgebouwd.

In juni 2000 startte de dienst Beschermd Wonen met een erkenning om 3 personen te ambulante woonondersteuning te bieden. Deze dienst groeide verder uit naar een 15-tal personen.

Sinds april 2015 kunnen personen met een (vermoeden van een) handicap, die nog geen beroep doen op een vergunde zorgaanbieder van het VAPH, ook bij ons terecht voor Rechtstreeks Toegankelijke Hulp (RTH).

Persoonsvolgende financiering

Sinds 1 september 2016 is vzw Veilige Thuis door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) voor onbepaalde duur vergund voor het bieden van niet-rechtstreeks toegankelijke  hulp (n-RTH) aan personen met een handicap met een persoonsvolgend budget (PVB).

De volledige historiek? Lees hier

Huidige leden van de Algemene Vergadering, bestuurders, directie

Leden Algemene vergadering

– Buysschaert Caroline
– De Baere Sophie
– De Ruyck Jacques
– De Vlieger Yves
– Declerck Ignace
– Versnaeyen Elfride
– Louvaert Monique
– Geerts Marie-Rose
– La Roy Karlien
– Lambert Stefaan
– Van De Moortele Gaby
– Wancour Chris
– Van Nevel Luc
– Maudens Frans

Bestuurders

voorzitter De Baere Sophie
ondervoorzitter Wancour Chris
secretaris Lambert Stefaan
penningmeester De Vlieger Yves

Directie

directeur Holvoet Kris