Historiek

       10 mijlpalen

13 april 1972

De nood aan geschikte woonvorm met begeleiding, voor alleenstaande volwassen personen met een licht mentale
handicap, werd vastgesteld in de beschutte werkplaats Demival.

Een aantal sociaal voelende burgers wilden zich inzetten om voor deze problematiek
een oplossing  te vinden. Op hun initiatief werd vzw Veilige Thuis opgericht.

De stichtingsvergadering had plaats op 13/04/’72

7 november 1972

Op 7/11/’72 ontving men van het Ministerie van volksgezondheid de principiële toelating en de formele belofte tot subsidiëring voor het bouwen van een home voor “30 alleenstaande meerderjarige gehandicapten die gaan werken”.

13 februari 1973 

Op 13/02/’73 was er de principiële toelating van de Nationale Loterij voor een tussenkomst ten bedrage van 15% op de eventuele staatstussenkomst. Ook op diezelfde datum werd de architect aangesteld en kon er begonnen worden met de eerste plannen. 

Ondertussen was de zoektocht begonnen om de nodige gelden te verzamelen, men begon immers van nul. Door allerlei acties kon het nodige kapitaal verworven worden. 

9 juli 1974 

Op 9/07/’74 werd de grond aangekocht van het stadsbestuur van Deinze.

11 maart 1975 

Op 11/03/’75 hadden de eerste aanbestedingen plaats en werd een wachtlijst voor kandidaat bewoners opengesteld.

De eerste betalingen konden gebeuren in 1975 door een lening van 5 miljoen Belgische Frank met borgstelling door het Provinciebestuur en een toelage van de vzw Boemerang van 4 miljoen Belgische Frank.

16 juni 1975

Op 16/06/’75 werden de eerste werken aangevangen. De officiële eerste steenlegging had plaats op 19/09/’75. 

In 1976 werd een werkgroep opgericht om de eerste personeelsleden aan te werven. Een andere werkgroep hield zich bezig met de voorbereidende contacten met de toekomstige bewoners. 

1 juni 1977 

Op 1/06/’77 namen twee bewoners hun intrek in het tehuis dat de naam ‘Huize Kattebeek’ kreeg. Op 4/06/’77 kwamen er nog 9 residenten bij. De startgroep bestond uit 11 bewoners: 6 mannen en 5 vrouwen. Op 9/09/’77 kwam de eerste erkenningsbevestiging als gezinsvervangend tehuis voor 32 bewoners. 

18 november 1977 

Op 18/11/’77 had de officiële opening plaats in aanwezigheid van minister Dhoore.

 juni 2000

 In juni 2000 startte de dienst Beschermd Wonen met een erkenning om 3 personen te ambulante woonondersteuning te bieden. Deze dienst groeide verder uit naar een 15-tal personen. 

april 2015

 Sinds april 2015 kunnen personen met een (vermoeden van een) handicap, die nog geen beroep doen op een vergunde zorgaanbieder van het VAPH, ook bij ons terecht voor Rechtstreeks Toegankelijke Hulp (RTH). 

BewarenBewaren

BewarenBewaren