Aanbod: op maat van elke cliënt

Woonondersteuning

Voor wie?

  • Je bent erkend als persoon met een handicap door het VAPH en je hebt een persoonsvolgend budget.
  • Als meerderjarige moet je gedomicilieerd zijn in Vlaanderen of het Brussels Hoofdstedelijk gewest.

Wat is woonondersteuning?

In onze afdeling Huize Kattebeek kan je terecht voor woonondersteuning in de vorm van leefgroepswerking. 

Er is 24u/24u en 7 dagen op 7 begeleiding aanwezig, zodat je indien nodig steeds bij de begeleiding terecht kan. 

Samen met jou wordt er bepaald welke ondersteuning we jou kunnen bieden. We doen dit voor alle levensdomeinen, zoals wonen, werken, vrije tijd, sociale relaties… We werken hierbij nauw samen met jouw netwerk en eventuele reguliere diensten zoals thuisverpleging, kinésist, logopedist, … Indien je dit wenst kan je ook aansluiten bij onze interne dagbesteding De haven. 

Elke cliënt krijgt een aandachtbegeleider toegewezen, die samen met jou op weg gaat. Alle afspraken worden vastgelegd in een Individuele Dienstverleningsovereenkomst (IDO). Op regelmatige tijdstippen zitten we opnieuw met jou samen om jouw ondersteuning te evalueren en indien nodig bij te sturen. 

Heb je vragen of interesse? Aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.

Dagondersteuning

Voor wie?

  • Je hebt een persoonsvolgend budget van het VAPH of voldoet aan de voorwaarden voor RTH.
  • Je kan niet terecht in een maatwerkbedrijf, maar bent wel op zoek naar een zinvolle daginvulling.  

Wat?

De haven biedt allerlei activiteiten aan om je dag op een positieve manier in te vullen. Samen met jou bekijken we wat je graag doet en zoeken we naar een programma die aansluit bij jouw mogelijkheden en interesses. Zo kan je bijvoorbeeld aansluiten bij  een crea-atelier, helpen op een lamaboerderij of deelnemen aan een sportnamiddag in de sporthal hier vlakbij. 

Je krijgt een aandachtsbegeleider (AB) toegewezen waar je terecht kan indien nodig. Op regelmatige tijdstippen zitten we opnieuw met jou samen en passen we indien nodig jouw schema aan.

Heb je vragen of interesse? Aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.

‘Om de 2 weken komen er steeds een 5-tal bewoners enkele uren in de namiddag naar de paardenstallen. Steeds sta ik verbaasd over het enthousiasme en goed humeur waarmee zij de klusjes, het opruimen en andere (minder leuke) opdrachten aanpakken. Heel leuk is ook te zien hoe ze tevreden zijn met eenvoudige gebeurtenissen in het dagelijkse leven. Eigenlijk kunnen WIJ daar  uit leren en moeten we meer stil staan bij de mooie en kleine dingen in het leven en de natuur die we zo vanzelfsprekend vinden. Ook een dikke duim voor de begeleiders die elke dag opnieuw variatie in de therapie en dagbesteding weten te brengen. Ik ben blij deze beleefde en goedgemutste mensen te hebben leren kennen.’  Hilde van de paardenfokkerij in Deinze.

‘Elke week bellen we naar de verantwoordelijke van de technische dienst van de Stad Deinze om te vernemen in welke straten we zwerfvuil mogen opruimen. We doen dit met een viertal deelnemers en gebruiken hiervoor speciale grijpers. Op sommige dagen we halen we tot acht zakken zwerfvuil op!’  Ilse, begeleiding de Haven

Mobiele/ambulante ondersteuning

Voor wie?

  • Voor cliënten die zelfstandig wonen in de regio Deinze/Zulte.

Wat?

Afhankelijk van jouw mogelijkheden en ondersteuningsvragen, kunnen wij 1 of  meerdere malen per week bij jou thuis langskomen. 

Samen met jou bekijken we welke ondersteuning je nodig hebt en hoe we dit kunnen realiseren. We werken hiervoor samen met je familie, je vrienden, … en/of met de reguliere diensten zoals thuisverpleging, poetshulp, klusjesdienst, familiehulp, … Indien je dit wenst kan je ook beroep doen op enkele diensten van de vzw, zoals aansluiten bij de Haven (dagondersteuning). 

Er is een telefonisch permanentiesysteem, zodat je steeds iemand kan bereiken indien nodig.

Je krijgt een aandachtbegeleider toegewezen die met jou bekijkt hoe we samen jouw toekomst verder kunnen uitbouwen. We kunnen ondersteuning bieden bij het organiseren van het wonen, werken, vrije tijd, sociale contacten… Dit alles wordt samen met jou bepaald en leggen we dan vast in een Individuele Dienstverleningsovereenkomst. Op regelmatige tijdstippen zitten we samen om alles te evalueren en indien nodig bij te sturen.

Heb je vragen of interesse? Aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.

Laurette en Greta

‘Wij zijn Laurette en Greta. 2 keer per week sluiten we aan in de Haven. In onze vrije tijd gaan we graag samen op stap en genieten we van een terrasje. 3 keer per week komen onze fantastische begeleiders langs. Zij helpen ons met de financiën en allerhande paperassen. Ze helpen ons bij de dokter en ze zijn er ook voor een babbeltje. Ik, Laurette ben trots op mijn kruiswoordraadsels die ik maak, mijn puzzels en mijn ministek. We zijn beiden graag creatief bezig.’ 

Rechtstreeks Toegankelijke Hulp (RTH)

Voor wie? 

Om van RTH gebruik te maken, moet je voldoen aan een aantal voorwaarden:

  • Ben je al erkend als persoon met een handicap door het VAPH, dan mag je nog geen gebruik maken van niet-rechtstreeks toegankelijke hulp (zoals een geactiveerd persoonsvolgend budget). 
  • Ben je nog niet erkend als persoon met een handicap door het VAPH, maar is er wel een vermoeden van een handicap, dan moet je jonger zijn dan 65 jaar bij de aanvang van de eerste keer dat je gebruik maakt van RTH. Als je reeds gebruik gemaakt hebt van RTH, dan mag dit verder gezet worden na je 65ste verjaardag. 
  • Als meerderjarige moet je gedomicilieerd zijn in Vlaanderen of het Brussels Hoofdstedelijk gewest. 

Wat is RTH?

RTH bestaat in drie vormen: begeleiding, dagopvang en verblijf. Je kan kiezen voor een van deze vormen of voor een combinatie. Per kalenderjaar krijg je maximaal acht punten om te besteden. Die punten mag je verdelen over de verschillende RTH-vormen zoals je dat zelf wenst.

Voor elke RTH-vorm betaal je een deel met  je eigen geld en een deel met de punten die je van het VAPH kreeg. Voor begeleiding betaalt u maximum 5,13 euro. Voor dagopvang betaalt je maximum 9,75 euro.

Hoe? 

Voor deze vorm van ondersteuning heb je geen goedkeuring van het VAPH/persoonsvolgend budget nodig. Je krijgt daarvoor zelf geen budget, wij worden als voorziening rechtstreeks betaald door het VAPH. Als je beroep wil doen op deze dienst, kan je hiervoor rechtstreeks met ons contact opnemen.

Voor meer informatie kan je contact opnemen met onze orthoagoog:
Els Lootens: els.lootens@veiligethuis.be of bel 09/381.67.00